گایز ممکنه بخاطر نت بد و ماجراهای اخیر یه مدت وب کلا فعالیت نداشته باشه یا کم فعالیت داشته باشه و چیزای مهمی رو بذاریم

پس اگه یه مدت فعالیت نداشتیم انفالو نکنین:(

دوستون دارم گیگیلا🦦🖤